NLBEFR

Platform over hotelmanagement, inrichting en design in Nederland
Sociale veiligheid op de werkvloer, hoe doe je dat?
Het draagt niet alleen bij aan een betere werkomgeving voor je personeel, maar ook aan een aangenamer verblijf voor je gasten.

Sociale veiligheid op de werkvloer, hoe doe je dat?

De behoeften op het gebied van sociale veiligheid zijn aan het veranderen. Grensoverschrijdend gedrag is niet nieuw, maar de groeiende aandacht hiervoor wel. Ook in de horeca is dit een actueel thema. In een branche met veel intensief contact tussen personeel en gasten, en tussen personeel onderling, is een respectvolle en veilige omgeving van groot belang. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weet wat werkgevers kunnen en móeten doen om zo’n omgeving te creëren.

Als hotelier wil je je gasten een fijn verblijf bieden waar ze met veel plezier op terugkijken. Maar ook je personeel moet zich op elk moment prettig en veilig voelen in jouw bedrijf. Sterker nog, werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om een veilige werkomgeving te creëren. Toch komt grensoverschrijdend gedrag – zoals pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie – helaas nog voor op de werkvloer. Gelukkig zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen om dit te voorkomen en aan te pakken. Met als resultaat een sociaal veiligere en inclusievere plek voor jouw gasten en team.

Grensoverschrijdend gedrag is niet nieuw, maar de groeiende aandacht hiervoor wel.

Instellen van een protocol ongewenst gedrag

Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan en waarin medewerkers op alle niveaus ongewenst gedrag bespreekbaar kunnen maken. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar met de juiste kennis en tools is dit zeker haalbaar. Een eerste stap in de goede richting is het instellen van een protocol ongewenst gedrag. Zo’n protocol stel je samen op met je Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Hierin staan richtlijnen voor het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag. Zorg er niet alleen voor dat je zo’n protocol hebt, maar ook dat jouw medewerkers en leidinggevenden er bekend mee zijn. En dat ze weten welke stappen er genomen worden als ze een klacht indienen. 

Aanstellen van een vertrouwenspersoon

Onderdeel van een protocol ongewenst gedrag is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Dat is iemand bij wie je medewerkers terechtkunnen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag of vervelende werkomstandigheden. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon zorgt voor een veiliger werkomgeving waarin medewerkers zich vrijer voelen om hun problemen en zorgen te delen. Dit draagt bij aan een gezonder en productiever werkklimaat. Bovendien wordt het wettelijk verplicht voor bedrijven met meer dan vijftig medewerkers om een vertrouwenspersoon aan te stellen. 

De vertrouwenspersoon mag nu nog iemand binnen jouw bedrijf of extern ingehuurd zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om een externe vertrouwenspersoon verplicht te stellen. Vaak kun je zo iemand via je arbodienst inhuren. 

Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan en waarin medewerkers op alle niveaus ongewenst gedrag bespreekbaar kunnen maken.

Wet Bescherming Klokkenluiders

In februari 2023 trad de Wet Bescherming Klokkenluiders in. Met deze wet moet het gemakkelijker worden voor werknemers om een misstand te melden en worden zij beter beschermd. Voor hotels met meer dan 250 medewerkers is het verplicht om een (nieuwe) interne meldprocedure te hebben. Deze stel je op in overleg met de Ondernemingsraad. In deze meldregeling moet onder andere staan hoe en bij wie een melding gedaan kan worden en hoe er intern met meldingen wordt omgegaan. KHN werkt momenteel aan zo’n regeling, die leden in hun bedrijf kunnen gebruiken. 

Wat kun je als werkgever verder doen?

Naast bovenstaande maatregelen, is het onderwerp bespreekbaar maken het belangrijkste wat je als werkgever kunt doen. Geef duidelijk aan bij je personeel welk gedrag niet acceptabel is, zowel tussen collega’s als vanuit de gast richting medewerkers. En zorg er ook voor dat je gasten hiervan op de hoogte zijn. Door hier regelmatig aandacht aan te besteden, durven werknemers zich eerder uit te spreken wanneer ze zich niet prettig voelen bij bepaald gedrag. Zo creëren we samen een fijne en veilige omgeving voor iedereen.

Ondersteuning door KHN

KHN biedt leden diverse tools en trainingen om ondernemers te ondersteunen bij dit onderwerp. Zoals een modelprotocol ongewenst gedrag, maar ook een trainingen over sociale veiligheid en omgaan met ongewenst gedrag en agressie. Ze helpen je de sociale veiligheid binnen jouw hotel te verbeteren. En dit draagt niet alleen bij aan een betere werkomgeving voor je personeel, maar ook aan een aangenamer verblijf voor je gasten.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details