NLBEFR

Platform over hotelmanagement, inrichting en design in Nederland
Arbeidswetgeving en -voorwaarden in de horeca: wat speelt er nu?

Arbeidswetgeving en -voorwaarden in de horeca: wat speelt er nu?

In de hospitalitysector voelen we elke dag weer de effecten van de tekorten op de arbeidsmarkt. Hoewel de krapte sinds derde kwartaal 2022 afneemt, blijft de vraag naar horecamedewerkers groot. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ondersteunt ondernemers in de zoektocht naar goede werknemers – onder andere door mensen te enthousiasmeren voor een baan in de horeca met de in april gelanceerde campagne ‘Werken in de horeca, verrassend veelzijdig’. De brancheorganisatie draagt er ook aan bij dat werken in de horeca echt aantrekkelijk is, bijvoorbeeld door goede arbeidsvoorwaarden. Wat speelt er momenteel op dit gebied? KHN neemt je mee in de stand van zaken.

Koninklijke Horeca Nederland zet zich in om wetgevingsplannen zodanig te beïnvloeden dat dit werkbaar blijft voor horecaondernemers.

Werken in de horeca is leuk, leerzaam en veelzijdig, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Goede arbeidsvoorwaarden zijn cruciaal om de branche een aantrekkelijke werkgever te maken. De horeca-cao bepaalt de basisarbeidsvoorwaarden. Daarnaast is er veel ruimte om aanvullende afspraken te maken. De cao verloopt aan het einde van dit jaar en KHN werkt daarom aan nieuwe afspraken met de vakbonden over aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.  

Minimumloon stijgt

Uiteraard is de hoogte van het (minimum)loon een belangrijk punt in de gesprekken. In het afgelopen jaar is het wettelijk minimumloon (WML) al fors gestegen. Eerst per 1 januari met ruim 10%, daarna per 1 juli met ruim 3%. Hierbij blijft het niet, want per 1 januari 2024 stijgt het WML verder. Op dat moment wordt het WML voor iedereen hetzelfde, ongeacht het aantal werkuren per week. Dit betekent dat medewerkers die het minimumloon verdienen, vanaf 1 januari 2024 5,5% meer gaan verdienen. Daar komt de halfjaarlijkse indexatie dan nog bij. 

Medewerkers die het minimumloon verdienen, gaan vanaf 1 januari 2024 5,5% meer verdienen.

Eerlijk loon

Deze verhogingen zijn voor fulltimers op het minimumloon heel fijn, maar gelden niet voor medewerkers die meer verdienen. En dat is toch een grote groep in onze sector. Hierdoor zit er in sommige gevallen geen verschil meer in de beloning tussen verschillende functies. Dit is natuurlijk niet wenselijk. Het doel van KHN is om voor deze groep goede salarisafspraken te maken met de vakbonden, zodat ook hun loon in lijn blijft met functie en inflatie. Daarnaast gaan we aan de slag met het vernieuwen van het functiegebouw. Dit is een referentiebestand met veel voorkomende functies in de horeca. In de loop der jaren is dit verouderd. 

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ondersteunt ondernemers in de zoektocht naar goede werknemers.

Verandering in wetgeving

De arbeidswetgeving is de afgelopen jaren een aantal keer gewijzigd om een beter evenwicht te creëren op de arbeidsmarkt. Karien van Gennip, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kondigde onlangs nieuwe aanpassingen aan. Deze veranderingen worden op zijn vroegst in 2025 doorgevoerd. De demissionair minister wil bijvoorbeeld de nulurencontracten afschaffen en deze vervangen door een basiscontract. Ook verandert de ketenregeling. Je mag een medewerker na drie tijdelijke contracten pas na vijf jaar weer een tijdelijk in plaats van een vast contract aanbieden. Dat is nu zes maanden. Voor scholieren en studenten gelden dan uitzonderingen. Verder gaat het om het implementeren van een nieuwe crisisregeling en criteria voor het onderscheid tussen zzp’ers en werknemers. 

Werken in de horeca is leuk, leerzaam en veelzijdig

Nieuwe pensioenwet

Ook op gebied van het pensioen gaat er veel veranderen. Vanaf 1 juli 2023 traden er nieuwe pensioenregels in werking die ook de horeca raken. Zo gaan medewerkers vanaf 18 jaar vanaf 1 januari 2024 al pensioen opbouwen, waar dit voorheen vanaf 21 jaar was. Niet iedere medewerker begrijpt dit of heeft er behoefte aan. Er blijft namelijk minder over op het loonstrookje. Dit vraagt dus om goede uitleg. De sociale partners in de horeca maken afspraken over een nieuw pensioencontract dat bij de nieuwe pensioenwet nodig is.

Medewerkers vanaf 18 jaar gaan vanaf 1 januari 2024 al pensioen opbouwen, waar dit voorheen vanaf 21 jaar was.

KHN helpt graag – Er speelt veel op het gebied van arbeidswetgeving en arbeidsvoorwaarden. De brancheorganisatie zet zich in om wetgevingsplannen zodanig te beïnvloeden dat dit werkbaar blijft voor horecaondernemers. KHN-leden kunnen voor informatie en advies bij de brancheorganisatie terecht.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details